کاربری
کاربر گرامی به انجمن دانشجویان دانشگاه پیام نور خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

 دانلود نمونه سوالات آزمونهای فراگیر پیام نور
فروشگاه نمونه سوالات پیام نور
اخبار پیام نور

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
  • Smile1
  • :11783:
    11
    11
  • :34536:
    36
    36
  • :72725:
    5
    5
  • :25333:
    25
    25
  • :46434:
    46
    46
  • :177837:
    17
    17
  • :17831:
    11
    11
  • :354534:
    35
    35
  • :005:
    5
    5
  • :24514:
    24
    24
  • :45453:
    45
    45
  • :167837:
    16
    16
  • :17830:
    10
    10
  • :3734:
    34
    34
  • :004:
    4
    4
  • :24543:
    23
    23
  • :444534:
    44
    44
  • :1577:
    15
    15
  • :17370:
    10
    10
  • :354.43:
    33
    33
  • :003:
    3
    3
  • :227837:
    22
    22
  • :434343:
    43
    43
  • :7827815:
    15
    15
  • :9737:
    9
    9
  • :34542:
    32
    32
  • :002:
    2
    2
  • :2732:
    22
    22
  • :5445442:
    42
    42
  • :78714:
    14
    14
  • :9737:
    9
    9
  • :34541:
    31
    31
  • :001:
    1
    1
  • :21783:
    21
    21
  • :4454541:
    41
    41
  • :1441:
    14
    14
  • :738:
    8
    8
  • :34570:
    30
    30
  • :544534:
    54
    54
  • :grlim:
    Grlim
    Grlim
  • :278781:
    21
    21
  • :445340:
    40
    40
  • :14533:
    13
    13
  • :78378:
    8
    8
  • :204509:
    29
    29
  • :545340:
    50
    50
  • :a050:
    A050
    A050
  • :27830:
    20
    20
  • :34349:
    39
    39
  • :1323:
    13
    13
  • :38937:
    7
    7
  • :020548:
    28
    28
  • :453459:
    49
    49
  • :0114_nono:
    0114 Nono
    0114 Nono
  • :207837:
    20
    20
  • :34538:
    38
    38
  • :18932:
    12
    12
  • :7827:
    7
    7
  • :245457:
    27
    27
  • :4845345:
    48
    48
  • :197837:
    19
    19
  • :19832:
    12
    12
  • :3457:
    37
    37
  • :7826:
    6
    6
  • :20006:
    26
    26
  • :4434537:
    47
    47
  • :18737:
    18
    18
  • Smile2
  • :image177:
    Image177
    Image177
  • :221:
    21
    21
  • :a54d65a:
    A54d65a
    A54d65a
  • :smilies-azardl (15)
    Smilies Azardl (15) 2
    Smilies Azardl (15) 2
  • :riz284:
    Riz284
    Riz284
  • :678274:
    64
    64
  • :image170:
    Image170
    Image170
  • :172729:
    19
    19
  • :a2d3:
    A2d3
    A2d3
  • :smilies-azardl (13)
    Smilies Azardl (13) 2
    Smilies Azardl (13) 2
  • :riz277:
    Riz277
    Riz277
  • :782763:
    63
    63
  • :image111:
    Image111
    Image111
  • :17274:
    14
    14
  • :128fs318181:
    128fs318181
    128fs318181
  • :smilies-azardl (12)
    Smilies Azardl (12) 2
    Smilies Azardl (12) 2
  • :riz273:
    Riz273
    Riz273
  • :478271:
    41
    41
  • :ds6a5d:
    Ds6a5d
    Ds6a5d
  • :1378272:
    13
    13
  • :65d6a5d6s:
    65d6a5d6s
    65d6a5d6s
  • :sdasdasd:
    Sdasdasd
    Sdasdasd
  • :p7977cujr38iyymsu8:
    P7977cujr38iyymsu8
    P7977cujr38iyymsu8
  • :37782:
    37
    37
  • :drtboeiwydmrw9jtma4
    Drtboeiwydmrw9jtma4i
    Drtboeiwydmrw9jtma4i
  • :6787:
    6
    6
  • :25r30wi:
    25r30wi
    25r30wi
  • :sarma:
    Sarma
    Sarma
  • :ot0837h0nn8zfqu8ult
    Ot0837h0nn8zfqu8ult
    Ot0837h0nn8zfqu8ult
  • :378275:
    35
    35
  • :dadad4:
    Dadad4
    Dadad4
  • :54141:
    5
    5
  • :4d564ad6:
    4d564ad6
    4d564ad6
  • :sad:
    Sad
    Sad
  • :New (6)_2:
    New (6) 2
    New (6) 2
  • :32724:
    34
    34
  • :bunnyearsmiley:
    Bunnyearsmiley
    Bunnyearsmiley
  • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
    Tsimuzpzwoap1t9y3o7
    Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
    1dco2x0p1lilzhfpg1tq
    1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  • :riz513:
    Riz513
    Riz513
  • :motat:
    Motat
    Motat
  • :37273:
    33
    33
  • :auizz3ffy9vla57584x
    Auizz3ffy9vla57584xq
    Auizz3ffy9vla57584xq
  • :thanks:
    Thanks
    Thanks
  • :(50):
    (50)
    (50)
  • :riz481:
    Riz481
    Riz481
  • :mad_majidonline:
    Mad Majidonline
    Mad Majidonline
  • :278278:
    28
    28
  • :au:
    Au
    Au
  • :smilies-azardl (182
    Smilies Azardl (182) 2
    Smilies Azardl (182) 2
  • :(43):
    (43)
    (43)
  • :riz373:
    Riz373
    Riz373
  • :j58r36j3gcr4suxymup
    J58r36j3gcr4suxymupx
    J58r36j3gcr4suxymupx
  • :272725:
    25
    25
  • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
    Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
    Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  • :smilies-azardl (181
    Smilies Azardl (181) 2
    Smilies Azardl (181) 2
  • :(40):
    (40)
    (40)
  • :riz304:
    Riz304
    Riz304
  • :7782788:
    78
    78
  • :image180:
    Image180
    Image180
  • :22727:
    22
    22
  • :ad54ad:
    Ad54ad
    Ad54ad
  • :smilies-azardl (113
    Smilies Azardl (113) 2
    Smilies Azardl (113) 2
  • :riz303:
    Riz303
    Riz303
  • :78277:
    77
    77
  • Smile3
  • :ph34r-smiley:
    Ph34r Smiley
    Ph34r Smiley
  • :biggrinsmiley:
    Biggrinsmiley
    Biggrinsmiley
  • :winksmiley02:
    Winksmiley02
    Winksmiley02
  • :ohno-smiley02:
    Ohno Smiley02
    Ohno Smiley02
  • :whistle:
    Whistle
    Whistle
  • :offtopic:
    Offtopic
    Offtopic
  • :weirdsmiley:
    Weirdsmiley
    Weirdsmiley
  • :mellowsmiley:
    Mellowsmiley
    Mellowsmiley
  • :wacsmiley:
    Wacsmiley
    Wacsmiley
  • :laughingsmiley:
    Laughingsmiley
    Laughingsmiley
  • :tonguesmiley:
    Tonguesmiley
    Tonguesmiley
  • :hmmsmiley02:
    Hmmsmiley02
    Hmmsmiley02
  • :thumbsupsmileyanim:
    Thumbsupsmileyanim
    Thumbsupsmileyanim
  • :heart:
    Heart
    Heart
  • :thumbsdownsmileyani
    Thumbsdownsmileyanim
    Thumbsdownsmileyanim
  • :happysmiley:
    Happysmiley
    Happysmiley
  • :smilingsmiley:
    Smilingsmiley
    Smilingsmiley
  • :coolsmiley02:
    Coolsmiley02
    Coolsmiley02
  • :sadsmiley:
    Sadsmiley
    Sadsmiley
  • :blushsmiley:
    Blushsmiley
    Blushsmiley
  • :rolleyessmileyanim:
    Rolleyessmileyanim
    Rolleyessmileyanim
  • :blinksmiley:
    Blinksmiley
    Blinksmiley
  • :wubsmiley:
    Wubsmiley
    Wubsmiley
  • Smile4
  • :1:
    1
    1
  • :33:
    33
    33
  • :65:
    65
    65
  • :121:
    121
    121
  • :22:
    22
    22
  • :54:
    54
    54
  • :106:
    106
    106
  • :11:
    11
    11
  • :43:
    43
    43
  • :75:
    75
    75
  • :131:
    131
    131
  • :32:
    32
    32
  • :64:
    64
    64
  • :120:
    120
    120
  • :21:
    21
    21
  • :53:
    53
    53
  • :105:
    105
    105
  • :141:
    141
    141
  • :10:
    10
    10
  • :42:
    42
    42
  • :74:
    74
    74
  • :130:
    130
    130
  • :31:
    31
    31
  • :63:
    63
    63
  • :115:
    115
    115
  • :20:
    20
    20
  • :52:
    52
    52
  • :104:
    104
    104
  • :140:
    140
    140
  • :9:
    9
    9
  • :41:
    41
    41
  • :73:
    73
    73
  • :129:
    129
    129
  • :30:
    30
    30
  • :62:
    62
    62
  • :114:
    114
    114
  • :19:
    19
    19
  • :51:
    51
    51
  • :103:
    103
    103
  • :139:
    139
    139
  • :8:
    8
    8
  • :40:
    40
    40
  • :72:
    72
    72
  • :128:
    128
    128
  • :29:
    29
    29
  • :61:
    61
    61
  • :113:
    113
    113
  • :18:
    18
    18
  • :50:
    50
    50
  • :102:
    102
    102
  • :138:
    138
    138
  • :7:
    7
    7
  • :39:
    39
    39
  • :71:
    71
    71
  • :127:
    127
    127
  • :28:
    28
    28
  • :60:
    60
    60
  • :112:
    112
    112
  • :17:
    17
    17
  • :49:
    49
    49
  • :101:
    101
    101
  • :137:
    137
    137
  • :6:
    6
    6
  • :38:
    38
    38
  • :70:
    70
    70
  • :126:
    126
    126
  • :27:
    27
    27
  • :59:
    59
    59
  • :111:
    111
    111
  • :16:
    16
    16
  • :48:
    48
    48
  • :100:
    100
    100
  • :136:
    136
    136
  • :5:
    5
    5
  • :37:
    37
    37
  • :69:
    69
    69
  • :125:
    125
    125
  • :26:
    26
    26
  • :58:
    58
    58
  • :110:
    110
    110
  • :15:
    15
    15
  • :47:
    47
    47
  • :79:
    79
    79
  • :135:
    135
    135
  • :4:
    4
    4
  • :36:
    36
    36
  • :68:
    68
    68
  • :124:
    124
    124
  • :25:
    25
    25
  • :57:
    57
    57
  • :109:
    109
    109
  • :14:
    14
    14
  • :46:
    46
    46
  • :78:
    78
    78
  • :134:
    134
    134
  • :3:
    3
    3
  • :35:
    35
    35
  • :67:
    67
    67
  • :123:
    123
    123
  • :24:
    24
    24
  • :56:
    56
    56
  • :108:
    108
    108
  • :13:
    13
    13
  • :45:
    45
    45
  • :77:
    77
    77
  • :133:
    133
    133
  • :2:
    2
    2
  • :34:
    34
    34
  • :66:
    66
    66
  • :122:
    122
    122
  • :23:
    23
    23
  • :55:
    55
    55
  • :107:
    107
    107
  • :12:
    12
    12
  • :44:
    44
    44
  • :76:
    76
    76
  • :132:
    132
    132
  • Generic Smilies
  • :)
    Smile
    Smile
  • :(
    Frown
    Frown
  • :confused:
    Confused
    Confused
  • :mad:
    Mad
    Mad
  • :p
    Stick Out Tongue
    Stick Out Tongue
  • ;)
    Wink
    Wink
  • :D
    Big Grin
    Big Grin
  • :o
    Embarrassment
    Embarrassment
  • :rolleyes:
    Roll Eyes (Sarcastic)
    Roll Eyes (Sarcastic)
  • :cool:
    Cool
    Cool
  • :eek:
    EEK!
    EEK!
درباره ما

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) در مهرماه سال 88 با هدف بهبود سطح دانش و کمک به دانشجویان پیام نور تاسیس گردید .پیام نورنا وابسته به هیچ نهادی نمی باشد و به صورت کاملا مستقل فعالیت می کند. تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستیم و مفتخریم که بزرگترین جامعه مجازی دانشجویان پیام نور در سطح اینترنت هستیم

ارسال پیام به مدیر سایت
ابزار ها
بارگذاری مجدد کد امنیتی مندرج در تصویر را وارد کنید: