کاربری
کاربر گرامی به انجمن دانشجویان دانشگاه پیام نور خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

 دانلود نمونه سوالات آزمونهای فراگیر پیام نور
فروشگاه نمونه سوالات پیام نور
اخبار پیام نور

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Smile1
 • :003:
  3
  3
 • :227837:
  22
  22
 • :7827815:
  15
  15
 • :434343:
  43
  43
 • :9737:
  9
  9
 • :34542:
  32
  32
 • :002:
  2
  2
 • :2732:
  22
  22
 • :78714:
  14
  14
 • :5445442:
  42
  42
 • :9737:
  9
  9
 • :34541:
  31
  31
 • :001:
  1
  1
 • :21783:
  21
  21
 • :1441:
  14
  14
 • :4454541:
  41
  41
 • :738:
  8
  8
 • :34570:
  30
  30
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :278781:
  21
  21
 • :544534:
  54
  54
 • :14533:
  13
  13
 • :445340:
  40
  40
 • :78378:
  8
  8
 • :204509:
  29
  29
 • :a050:
  A050
  A050
 • :27830:
  20
  20
 • :545340:
  50
  50
 • :1323:
  13
  13
 • :34349:
  39
  39
 • :38937:
  7
  7
 • :020548:
  28
  28
 • :0114_nono:
  0114 Nono
  0114 Nono
 • :207837:
  20
  20
 • :453459:
  49
  49
 • :18932:
  12
  12
 • :34538:
  38
  38
 • :7827:
  7
  7
 • :245457:
  27
  27
 • :197837:
  19
  19
 • :4845345:
  48
  48
 • :19832:
  12
  12
 • :3457:
  37
  37
 • :7826:
  6
  6
 • :20006:
  26
  26
 • :18737:
  18
  18
 • :4434537:
  47
  47
 • :11783:
  11
  11
 • :34536:
  36
  36
 • :72725:
  5
  5
 • :25333:
  25
  25
 • :177837:
  17
  17
 • :46434:
  46
  46
 • :17831:
  11
  11
 • :354534:
  35
  35
 • :005:
  5
  5
 • :24514:
  24
  24
 • :167837:
  16
  16
 • :45453:
  45
  45
 • :17830:
  10
  10
 • :3734:
  34
  34
 • :004:
  4
  4
 • :24543:
  23
  23
 • :1577:
  15
  15
 • :444534:
  44
  44
 • :17370:
  10
  10
 • :354.43:
  33
  33
 • Smile2
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :37782:
  37
  37
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :6787:
  6
  6
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :378275:
  35
  35
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :54141:
  5
  5
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :New (6)_2:
  New (6) 2
  New (6) 2
 • :32724:
  34
  34
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :37273:
  33
  33
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :278278:
  28
  28
 • :au:
  Au
  Au
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182) 2
  Smilies Azardl (182) 2
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :272725:
  25
  25
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181) 2
  Smilies Azardl (181) 2
 • :7782788:
  78
  78
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :22727:
  22
  22
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113) 2
  Smilies Azardl (113) 2
 • :78277:
  77
  77
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :221:
  21
  21
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15) 2
  Smilies Azardl (15) 2
 • :678274:
  64
  64
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :172729:
  19
  19
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13) 2
  Smilies Azardl (13) 2
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :782763:
  63
  63
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :17274:
  14
  14
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12) 2
  Smilies Azardl (12) 2
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :478271:
  41
  41
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :1378272:
  13
  13
 • Smile3
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :biggrinsmiley:
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • Smile4
 • :103:
  103
  103
 • :139:
  139
  139
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :72:
  72
  72
 • :128:
  128
  128
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :113:
  113
  113
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :102:
  102
  102
 • :138:
  138
  138
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :71:
  71
  71
 • :127:
  127
  127
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :101:
  101
  101
 • :137:
  137
  137
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :70:
  70
  70
 • :126:
  126
  126
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :111:
  111
  111
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :100:
  100
  100
 • :136:
  136
  136
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :110:
  110
  110
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :79:
  79
  79
 • :135:
  135
  135
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :109:
  109
  109
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :78:
  78
  78
 • :134:
  134
  134
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :108:
  108
  108
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :77:
  77
  77
 • :133:
  133
  133
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :107:
  107
  107
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :76:
  76
  76
 • :132:
  132
  132
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :106:
  106
  106
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :75:
  75
  75
 • :131:
  131
  131
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :105:
  105
  105
 • :141:
  141
  141
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :74:
  74
  74
 • :130:
  130
  130
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :115:
  115
  115
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :104:
  104
  104
 • :140:
  140
  140
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :73:
  73
  73
 • :129:
  129
  129
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :114:
  114
  114
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • Generic Smilies
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
درباره ما

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) در مهرماه سال 88 با هدف بهبود سطح دانش و کمک به دانشجویان پیام نور تاسیس گردید .پیام نورنا وابسته به هیچ نهادی نمی باشد و به صورت کاملا مستقل فعالیت می کند. تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستیم و مفتخریم که بزرگترین جامعه مجازی دانشجویان پیام نور در سطح اینترنت هستیم

ارسال پیام به مدیر سایت
ابزار ها
بارگذاری مجدد کد امنیتی مندرج در تصویر را وارد کنید: