یکی از موثرترین راه ها در افزایش هوش کودکان یادگیری زبان دوم است
فواید یادگیری زبان دومطبق نظر شورای آمریکایی در زمینه آموزش زبان های خارجی، بچه هائی که زبان دوم را می آموزند، بیشتر به...