روش های مختلفی برای درمان ریزش مو وجود دارد مانند:

1- درمان های طبی

2- روش های کمکی

3-پیوند مو که همان کاشت مو می باشد .در مواقعی که شخص به پزشک مو مراجعه میکند و درخواست پیوند مو دارد پزشک...