http://media.isna.ir/content/1111-98.jpg/2
"شما برنده شده‌اید" عبارتی که ممکن است هرچند ماه یکبار در محیط اینترنت با آن مواجه شوید.

اما اخیرا موج جدیدی از ایمیل‌های دروغی در جی‌میل به راه...