پیام نورنا: نبودن منوها و برخی گزینه ها در سیستم گلستان در زمانی ایجاد میشود که بدهی شهریه در سیستم گلستان وجود داشته باشد.
برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : علت نبودن منوهای سیستم...