سلام من ترم مهر ثبت نام کردم و شهریه ثابت رو واریز کردم و انتخاب واحد هم کردم بنا به دلایلی نتونستم امتحان بدم.
با این وجود من میتونم بهمن دوباره ثبت نام کنم؟
یا ترم بهمن مرخصی بگیرم برای مهر سال...