جعبه آتش نشانی فایر باکس

کاربرد جعبه آتش نشانی نگهداری از تجهیزات اطفاء حریق می باشد که امروزه در اکثر کارخانه ها ، انبارها، ادارات و حتی منازل مسکونی به کار گرفته می شود.
جعبه آتش نشانی جزو...