مدیریت خوبه روان شناسی رو اگه تا ارشد ادامه بدی حرف نداره حسابداری هم دیگه اشباع شده ولی الان رشته علوم تربیتی تو بورس هست