بررسی آینده شغلی گرایش های رشته علوم تربیتی
” بازار کار گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی “
طول دوره تحصیل در گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی در مقطع کارشناسی حدود 4 تا 6 سال است...