سلام به تمام دوستان عزیز در این تاپیک ایده هایی که باعث موفقیت در طول دوران تحصیلی شده و میتونه مفید باشه رو مطرح کنیم
نه تنها ایده ها بلکه راهکارهایی که باعث شده در گذشته نتایج خوبی بگیرید