سلام به دوستان عزیز

در این تاپیک یک جزوه آموزشی مربوط به درس مبانی کامپیوتر ( پاسکال )در اختیار شما قرار گرفته است امیدوارم که

از این جزوه بهترین استفاده رو ببرید.

367 ...