در اینجا مراحل عمومی باز کردن ماشین لباسشویی جهت تعمیرات را توضیح می دهیم 1-کنترل پنل را بردارید،عموما بالای ماشین قرار دارد، که معمولا نیاز است که با آچار شلش کنید.دستگیره های روی کنترل پنل معمولا...