سلام میشه خواهش کنم جزوه ای از درس مقدمه ای بر سیالات محاسباتی اینجا بزارین ،البته بر اساس کتاب پاتانکار.
ممنون