معاون بهداشت وزارت بهداشت طی حکمی سیدحامد برکاتی را به عنوان مدير كل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس منصوب کرد.
http://tandorostnews.ir/files/fa/news/1396/8/6/3324_721.jpg

به گزارش تندرست نیوز،...