یک وب سایت به خودی خود نمی تواند هیچ درآمدی داشته باشد! این بازاریابی به روش های مختلف، پیدا کردن کاربر و هدایت و راهنمایی کردن آنها و تبدیل نمودن‌شان از کاربر به مشتری است که باعث سود دهی یک سایت می...