باسلام.لطف میکنید جزوه مدار منطقی رو هم بزارید؟نمونه سوال هم اگه دارید بزارید لطفا.