با سلام من در درس اقتصاد خرد نمره پایان ترم 12.5 کسب نموده ام.ترم اول 93-94 آیا امکان آزمون مجدد جهت افزایش نمره وجود دارد؟ مرا راهنمایی کنید با ایمیلمehsan.motlagh@gmail.com