ب&#***7; گزارش خبرگزاری &#***5;&#***7;ر ب&#***7; &#***6;&#***2;&#***4; از ت&#***4;گرا&#***1;، ک&#***5;یسی&#***8;&#***6; ح&#***1;اظت از اط&#***4;اعات ایر&#***4;&#***6;د(DPC) &#***2;صد دارد ارسا&#***4; اط&#***4;اعات کاربرا&#***6; اتحادی&#***7; ار&#***8;پا ب&#***7; آ&#***5;ریکا ت&#***8;سط ای&#***6; شرکت را &#***5;&#***5;&#***6;&#***8;ع ک&#***6;د. ای&#***6; ک&#***5;یسی&#***8;&#***6; ب&#***7; &#***1;یس ب&#***8;ک &#***5;&#***7;&#***4;ت داد&#***7; تا پایا&#***6; سپتا&#***5;بر &#***6;سبت ب&#***7; حک&#***5; &#***5;ب&#***6;ی بر غیر&#***2;ا&#***6;&#***8;&#***6;ی ب&#***8;د&#***6; &#***6;&#***2;&#***4; &#***8; ا&#***6;ت&#***2;ا&#***4;ات طب&#***2; &#***2;&#***8;ا&#***6;ی&#***6; اط&#***4;اعات اتحادی&#***7; ار&#***8;پا، اعتراض ک&#***6;د. […]
برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : ارسال اطلاعات کاربران اتحادیه اروپا به آمریکا ممنوع می شود

منبع خبر : اخبار پیام نور - نمونه سوالات پیام نور با جواب :: PNUNA.COM


براي مطالعه اين خبر به صورت كامل اينجا كليك كنيد ...