ب&#***7; گزارش خبرگزاری &#***5;&#***7;ر ب&#***7; &#***6;&#***2;&#***4; از &#***6;ی&#***8;اط&#***4;س، &#***7;رچ&#***6;د &#***7;ر ر&#***8;ز اخبار &#***5;تعددی دربار&#***7; اعضای چاپی بد&#***6; ا&#***6;سا&#***6; ب&#***7; پری&#***6;تر س&#***7; بعدی &#***5;&#***6;تشر &#***5;ی‌ش&#***8;د، ا&#***5;ا &#***7;&#***5;چ&#***6;ا&#***6; یک چا&#***4;ش &#***5;&#***7;&#***5; در &#***5;سیر ای&#***6; &#***1;&#***6;ا&#***8;ری &#***8;ج&#***8;د دارد &#***8; آ&#***6; اکسیژ&#***6; رسا&#***6;ی ب&#***7; س&#***4;&#***8;&#***4;‌&#***7;ای با&#***1;ت چاپ شد&#***7; است. در &#***7;&#***5;ی&#***6; راستا گر&#***8;&#***7;ی از &#***5;ح&#***2;&#***2;ا&#***6; بی&#***6; ا&#***4;&#***5;&#***4;&#***4;ی با &#***7;&#***5;کاری […]
برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : محقق ایرانی اکسیژن رسانی به بافت های پرینتی بدن انسان را ممکن کرد

منبع خبر : اخبار پیام نور - نمونه سوالات پیام نور با جواب :: PNUNA.COM


براي مطالعه اين خبر به صورت كامل اينجا كليك كنيد ...