ب&#***7; گزارش خبرگزاری &#***5;&#***7;ر ب&#***7; &#***6;&#***2;&#***4; از دیجیتا&#***4; تر&#***6;دز، گر&#***8;&#***7;ی از &#***5;تخصصا&#***6; &#***6;ا&#***6;&#***8;ا&#***4;کتر&#***8;&#***6; یک &#***8; &#***1;&#***6;ا&#***8;ری &#***7;ای دیجیتا&#***4;ی گر&#***8;&#***7; تح&#***2;ی&#***2;اتی Imec در دا&#***6;شگا&#***7; گ&#***6;ت &#***7;&#***4;&#***6;د &#***8; &#***7;&#***5;کارا&#***6; شا&#***6; در &#***5;ادرید&#***;&#***1;&#***6;ا&#***8;ری &#***7;&#***8;ش&#***5;&#***6;دی ساخت&#***7; ا&#***6;د ک&#***7; در ح&#***2;ی&#***2;ت یک ع&#***6;بی&#***7; &#***5;ص&#***6;&#***8;عی داخ&#***4; یک &#***4;&#***6;ز ت&#***5;اسی &#***7;&#***8;ش&#***5;&#***6;د است. ای&#***6; &#***4;&#***6;ز چش&#***5;ی &#***7;&#***8;ش&#***5;&#***6;د دارای دیا&#***1;راگ&#***5; &#***2;اب&#***4; ت&#***6;ظی&#***5;، آ&#***6;ت&#***6;&#***;داخ&#***4;ی RF &#***8; […]
برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : لنز هوشمند با قابلیت درمان اختلالات چشمی ساخته شد

منبع خبر : اخبار پیام نور - نمونه سوالات پیام نور با جواب :: PNUNA.COM


براي مطالعه اين خبر به صورت كامل اينجا كليك كنيد ...