ب&#***7; گزارش خبرگزاری &#***5;&#***7;ر ب&#***7; &#***6;&#***2;&#***4; از دیجیتا&#***4; تر&#***6;دز، استارت آپ&#***;&#***6;&#***8;پای آسترا ک&#***7; در ح&#***8;ز&#***7; ارسا&#***4; &#***5;ا&#***7;&#***8;ا&#***7; &#***8; پرتاب &#***5;&#***8;شک ب&#***7; &#***1;ضا &#***1;عا&#***4;یت &#***5;ی ک&#***6;د، در &#***6;خستی&#***6; ع&#***5;&#***4;یات پرتاب خ&#***8;د با شکست ر&#***8;بر&#***8; شد. ای&#***6; شرکت در ت&#***8;ئیتر اع&#***4;ا&#***5; کرد &#***5;&#***8;شکی ب&#***7; &#***6;ا&#***5; راکت۳.۱ را ب&#***7; ط&#***8;ر &#***5;&#***8;&#***1;&#***2;یت آ&#***5;یز ب&#***7; &#***1;ضا پرتاب کرد&#***7; است. ا&#***5;ا […]
برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : موشک یک استارت آپ نوپا به مدار تعیین شده نرسید

منبع خبر : اخبار پیام نور - نمونه سوالات پیام نور با جواب :: PNUNA.COM


براي مطالعه اين خبر به صورت كامل اينجا كليك كنيد ...