آموزش میکروبلیدینگ به روش فیبروز در چند مرحله به طور خلاصه:

برای آشنایی مقدماتی با این روش چند مرحله توضیح داده می شود که البته فقط برای مقدمه است و برای آموزش حتما باید در مرکزی معتبر و توسط فردی که توانایی و شایستگی آموزش را دارد این آموزش دیده شود زیرا میکروبلیدینگ مستقیم با سلامت فرد درگیر است و نباید توسط هر شخصی انجام گیرد.
مراحل میکروبلیدینگ:

  • در ابتدا باید صورت از هر نوع مواد آرایشی پاکسازی شود
  • قرینه سازی که مهم ترین بخش کار است انجام شود
  • طراحی ابرو با توجه به درخواست مشتری و آناتومی چهره
  • بی حس کردن ناحیه ابرو
  • انتخاب رنگ مناسب و ساخت آن( معمولا رنگ را یک درجه تیره تر انتخاب کنید تا پس از فیکس شدن رنگ مورد نظر را داشته باشید)
  • تنظیم زاویه مناسب ابزار بلید با توجه به روش کار
  • کشیدن خطوط با زاویه خاص در بخش های مختلف ابرو از جمله تاج، آرک،…
  • گذاشتن رنگ با میکرو براش و مالش آن و صب کردن حدود ۵ دقیقه تا رنگ به زیر پوست نفوذ کند
  • پاک کردن رنگ گذاشته شده
  • پر کردن قسمت های خالی و چک نهایی ابرو