این محصول یکاسپری فوم ضد آتش با خاصیت افزایش حجم است که به طور ویژه طراحی شده است تا برای بازشو های کوچک و متوسط عمل درزگیری و پر کردن به همراه مقاومت 3 ساعته در برابر آتش را فراهم سازد.


موارد استفاده از فوم ضد آتش هیلتی Cp-620:

  • درزگیری در بازشو های کوچک و متوسط در دیوار و کف

  • مقاومت دائمی در برابر آتش از سینی کابل ها و سیم کشی هاچ

  • ضد آتش سازی لوله های احتراق پذیر در تاسیسات حساس

  • ضد آتش سازی در مناطقی که سینی کابل، لوله و مجرا های تاسیساتی و فلزات با یکدیگر در ارتباط هستند