مدارس در ترکیه انواع مختلفی داشته و امکان تحصیل در مدارس بین المللی نیز وجود دارد. به ویژه مدارس آمریکایی در ترکیه دارای شرایط بسیار مناسبی بوده و در صورتی که بخواهید سطح تحصیلی و آموزشی فرزندتان بالاتر باشد، می توانید به این شکل از مدارس انگلیسی زبان بهره مند شوید.لازم به ذکر است که کشور ترکیه یکی از بهترین سیستم های آموزشی در جهان را دارد و الگوهای آن، مطابق با بهترین الگوهای آموزشی اروپایی تدوین شده است. دوره آموزش در مدارس ترکیه، 12 سال کامل بوده و پس از آن تحصیلات در دوران دانشگاهی و به شکلی تحصیلات تکمیلی آغاز می شود.سیستم آموزشی در کشور ترکیه به 3 دوره 4 ساله تقسیم بندی شده است. به این ترتیب که 4 سال اول را دوران آموزش ابتدایی و 4 سال دوم را دوران آموزش ابتدایی دوم و 4 سال آخر را دوران آموزش متوسطه تشکیل می دهد. دانش آموزان باید از 7 سالگی دوران آموزش تحصیلی خود را آغاز کنند.