نکات مهم در صفحه آرایی[COLOR=var( --e-global-color-text )]نکات بسیار زیادی در صفحه آرایی حرف‌های بایستی رعایت شوند تا یک محتوای متنی و قابل انتشار مناسب برای مخاطب هدف تهیه و آماده گردد. برخی از این نکات مانند استانداردهای هستند که همگان به آنها آشنایی و تسلط دارند مانند انتخاب قطع مناسب برای محتوای متنی مورد نظر و یا استفاده از فونت و سایز فونت مناسب به همراه رنگ خوانا و مناسب برای فونت در نظر گرفته شده و یا استفاده از هدر و فوتر مناسب و به اندازه در صفحات محتوایی مورد نظر. اما واقعیت اینجاست که صفحه آرایی یک کتاب و یا مجله ای که شما به راحتی به آن می نگری با تخصص بسیار زیادی انجام خواهد شد و می‌تواند شرایط جذب مخاطب را برای این محتوا تا حدود بسیار زیادی دگرگون نماید. بنابراین لازم است بدانید که صفحه‌آرایی نیز مانند تولید محتوا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بایستی توسط متخصصین این حوزه به خوبی انجام گیرد.

[/COLOR]

نکات مهم در خدمات صفحه آرایی[COLOR=var( --e-global-color-text )]نکات بسیار زیادی در صفحه آرایی حرف‌های بایستی رعایت شوند تا یک محتوای متنی و قابل انتشار مناسب برای مخاطب هدف تهیه و آماده گردد. برخی از این نکات مانند استانداردهای هستند که همگان به آنها آشنایی و تسلط دارند مانند انتخاب قطع مناسب برای محتوای متنی مورد نظر و یا استفاده از فونت و سایز فونت مناسب به همراه رنگ خوانا و مناسب برای فونت در نظر گرفته شده و یا استفاده از هدر و فوتر مناسب و به اندازه در صفحات محتوایی مورد نظر. اما واقعیت اینجاست که صفحه آرایی یک کتاب و یا مجله ای که شما به راحتی به آن می نگری با تخصص بسیار زیادی انجام خواهد شد و می‌تواند شرایط جذب مخاطب را برای این محتوا تا حدود بسیار زیادی دگرگون نماید. بنابراین لازم است بدانید که صفحه‌آرایی نیز مانند تولید محتوا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بایستی توسط متخصصین این حوزه به خوبی انجام گیرد.

[/COLOR]