کش لس چیست؟
کشلس همان دستگاه کش لس، دستگاه کارت به کارت، پوز کارت به کارت، دستگاه کارت به کارت سیار و دستگاه کشلس سیار میپردازد که تمام امکانات دستگاه خودپرداز را دارد. سایت ویراپوز به ارائه خدمات حرفه ای دستگاه خودپرداز میپردازد. کشلس ها به دو دسته کشلس دیواری و کشلس سیار تقسیم میشوند.خرید کشلس مطمئن
خرید کشلس محاسن بسیاری دارد. قابلیت کارت به کارت یکی از این محاسن است. خرید کشلس را باید از جای مطمئن خریداری کنید تا قطعی نداشته باشد و شامل گارانتی و خدمات پس از فروش باشد.