سیمان، سنگدانه درشت و سنگدانه ریز از مصالح مورد استفاده در بتن می باشند. سیمان به عنوان ماده چسبنده و اتصال دهنده در بتن مورد استفاده قرار می گیرد. چسباننده های از قبیل گچ، سیمان، قیر و …در مصالح ساختمانی انواع مختلفی دارند که برخی از این چسباننده های ساختمان، چسباننده های آبی (هیدرولیک) هستند و برخی دیگر در دسته چسباننده های هوایی قرار می گیرند. تفاوت چسباننده های آبی با چسباننده های هوایی در این است که دسته اول با آب ترکیب می شوند و دوغاب آنها در آب و در هوا سفت و سخت می شود و می توانند در داخل آب پایداری خود را حفظ کنند.

انواع سیمان پرتلند بر مبنای استاندارد ایران
در استاندارد ایران که بر مبنای استاندارد ASTM تدوین شده، سیمان پرتلند به پنج تیپ (نوع) تقسیم می‌شود که عبارتند از:

  • تیپ 1ـ سیمان پرتلند معمولی
  • تیپ 2ـ سیمان پرتلند اصلاح شده
  • تیپ3ـ سیمان پرتلند زود سخت شونده
  • تیپ 4ـ سیمان پرتلند با حرارت کم
  • تیپ 5ـ سیمان پرتلند ضد سولفات


تیپ سیمان چیست؟
سیمان یک ترکیب پودر شده و نرم از رس، سیلیس و اکسیدهای معدنی است. ترکیب سیمان با آب یک چسب فوق العاده قوی برای اتصال انواع مصالح ساختمانی ایجاد می کند. از سوی دیگر، در تولید بلوک های سفت و منسجم نیز باید از سیمان استفاده شود. بنابراین به نظر می رسد بدون وجود سیمان، پیشرفت در ساخت و ساز یک ساختمان رخ ندهد. سیمان در تیپ های مختلف تولید می شود. انواع تیپ سیمان ویژگی های خاص خود را دارند. به عنوان مثال، بدون توجه به اقلیم آب و هوایی یک منطقه نمی توان از هر نوع سیمانی استفاده نمود. بنابراین بهترین نوع سیمان، تیپ سیمانی است که با اقلیم آب و هوایی یک منطقه متناسب باشد. انواع سیمان از تیپ ۱ تا تیپ ۵ تقسیم بندی می شوند. بخش مهمی از تفاوت انواع تیپ سیمان با یکدیگر بر اساس زودگیر یا زودسخت بودن و میزان حرارتی است که به هنگام ترکیب آزاد می سازند. تقسیم بندی اصلی سیمان بر اساس نوع مواد اولیه آن به شکل پرتلند و غیر پرتلند خواهد بود. خط تولید سیمان پرتلند و تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع سیمان کاملا یکسان هستند. دلیل عمده ای که باعث تفاوت انواع تیپ سیمان می گردد، نوع مواد اولیه و درجه حرارت کوره در زمان تولید است. برای تولید سیمان پرتلند معمولی دمای کوره در حدود 1500 درجه خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت آکادمی عمران مراجعه نمایید.