با سلام به همگی
من چم وقت پیش اسباب کشی داشتم
و باربری صداقت ترابر نگین از بهترین تجربه های زندگیم بود. گفتم شاید شما هم بتونید ازش استفاده کنید.