اگر تا کنون در تهران در جریان ساخت ساختمانی بوده‌اید، حتما اصطلاح «طرح تفصیلی» را شنیده‌اید. استعلام طرح تفصیلی تهران از طریق ملک و بلوک که به اختصار طرح تفصیلی خوانده می‌شود، با نام رسمی طرح راهبردی-ساختاری توسعه و عمران شهر تهران است.
طرح تفصیلی، طرحی است که کاربری زمین‌های شهری، مساحت‌ها، سرانه‌ها و تراکم‌های جمعیتی در آن مشخص می‌شود. این طرح در مدیریت کلان شهری برای تخصیص و هدایت ساخت‌وساز و صدور مجوزهای مورد نیاز کاربرد دارد. طرح تفصیلی جزیی از طرح جامع شهری است.
به گونه‌ای، نقشه راه است. نقشه راهی که در آن نحوه ساخت‌وساز و تعیین کاربری زمین‌های شهری مشخص می‌شود. در طرح تفصیلی تهران، ۴ پهنه کلان مشاهده می‌شود. بخش سکونت، فعالیت، مختلط و حفاظت؛ این پهنه‌ها را تشکیل می‌دهند. مسئولیت اجرای طرح تفصیلی با وزارت راه و شهرسازی است. اما در حال حاضر انجام طراحی و پهنه بندی تهران را شهرداری‌ها به عهده دارند.
طرح تفصیلی تنظیم برنامه‌های مفصل و انجام اقدامات جزئی در مناطق و محلات شهری و طراحی آن‌ها است. در طرح تفصیلی، خدمات و فضاهای شهری با مشخص کردن جزییات قابل اجرا تعیین می‌شود. در ادامه به آموزش نحوه استعلام طرح تفصیلی با استفاده از کد ملک و بلوک از سامانه شهرداری تهران پرداخته شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آکادمی عمران مراجعه نمایید.