پروانه نظام مهندسی نشان‌دهنده تخصص و اعتبار است و برای اشتغال در حوزه‌های مهندسی ضروری است. قبولی در آزمون نظام مهندسی، گام اول در این مسیر است. این پروانه درجه‌بندی شده و با قبولی در رشته و صلاحیت موردنظر، ممکن است پروانه نظام مهندسی پایه سه را دریافت کنید و سپس با پیروی از شرایط و معیارهای مربوطه، پایه پروانه خود را ارتقا دهید. اما مطالعه تمامی منابع این آزمون عملا غیر ممکن است و برای آموزش آزمون نظام مهندسی عمران نیاز به کمک فردی باتجربه خواهید داشت.
به عنوان یک فرد بدون پروانه نظام مهندسی، شما ممکن است در بخش‌هایی از عمران مشغول به فعالیت شوید اما بحرانی است که فعالیت‌هایی نظیر ساخت و ساز را بدون داشتن صلاحیت اجرا انجام دهید. این مسئله می‌تواند عواقب جدی برای شخص و افراد دیگر داشته باشد.
خوشبختانه مجموعه و سایت آکادمی عمران دوره ای را تحت عنوان دوره کاتالیزور قبولی در نظام مهندسی در اختیار شما قرار داده است. هدف از این دوره قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران صلاحیت اجرا و نظارت، در مدت زمان کوتاه و با کم‌ترین حجم مطالعه است.
زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی معمولا دوبار در سال و تاریخ حدودی آن شهریور و دی ماه است که در سال 1402 در سه دوره (شهریور، دی، اسفند) اجرا شد. لازم به ذکر است که اولین دوره از آزمون نظام مهندسی سال 1403 در مرداد ماه برگزار می‌شود.