آقا سلا به همه خوشگلا
میگ به نظرتون
خرید پرده پانچ ساده می‌تونه توی دکوراسیون مدرن/صنعتی کاربرد داشته باشه
و تو چه نوع نورگیر هایی بیشتر استفاده میشه؟