در بسیاری از پروژه‌ها، اغلب پیمانکاران نمی توانند پروژه را به موقع تحویل دهند و این تاخیرات غیرمجاز می‌تواند عواقب جدی برای آن‌ها داشته باشد. بنابراین، تهیه و ارائه لایحه تاخیرات به‌عنوان یک گزارش مهم برای توضیح موانع و مشکلاتی که باعث تاخیر در پیشرفت پروژه شده است، بسیار حیاتی است. در این گزارش، پیمانکار با ذکر دلایل و ارائه مستندات مربوطه به کارفرما توضیح می‌دهد که چرا نتوانسته است پروژه را به موقع تحویل دهد.
لایحه تاخیرات، جنبه‌های مهمی از پروژه را شامل می‌شود و این گزارش برای کارفرما و مشاور، ابزاری برای تصمیم‌گیری در مورد تاخیرات مجاز یا غیرمجاز می‌باشد. در این راستا، یک مهندس دفتر فنی مسئول است تا دلایل و مستندات لایحه تاخیرات را به‌طور حرفه‌ای و با اهمیتی که از ابتدای پروژه شروع شده است، برای کارفرما ارائه کند.
اهمیت تنظیم لایحه تاخیرات برای توجیه تاخیرات و مشکلات پیش‌آمده در پروژه بسیار زیاد است. در قرارداد، مدت زمان انجام پروژه تعیین شده و پیمانکار متعهد می‌شود که طبق زمانبندی تعیین‌شده، پروژه را تحویل دهد. به همین دلیل، تنظیم اسناد و مدارک مربوط به تاخیرات و نقض این قرارداد، یا در اثر عوامل دیگر، بسیار حیاتی است.
لایحه تاخیرات نقش مهمی در توضیح و تبیین دلایل تاخیرات پروژه دارد و باید با دقت و دقت بالا تهیه و ارائه شود تا به‌وضوح و به‌درستی موانع و مشکلات پیش‌آمده را توضیح دهد.
منبع: سایت آکادمی عمران