علی اکبر محزون مدیر کل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در نشست خبری روز دوشنبه به آمار ولادت در سال 92 اشاره کرد و گفت: در سال گذشته یک میلیون و 471 هزار و 834 واقعه ولادت به ثبت رسیده به طوری که نرخ خام حاصل از ثبت ولادت 19.1 در هزار به دست آمده است. همچنین استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان به ترتیب با 35.9، 25.4 و23.6 در هزار دارای بیشترین نرخ ولادت به ثبت رسیده و استان های گیلان، مازندران و تهران نیز به ترتیب با 13، 14.4 و 14.9 در هزار دارای کمترین نرخ ولادت بوده اند.

به گفته وی، در هر ماه به طور متوسط 122 هزار و 653 واقعه ولادت به ثبت رسیده و در هر شبانه روز نیز 4 هزار و 32 واقعه ولادت و در هر ساعت به طور متوسط 168 واقعه ولادت به ثبت رسیده است و در مقابل ولادت یک میلیون و 131 هزار و 566 ولادت شهری 340 هزار و 268 ولادت روستایی ثبت شده که از این تعداد 755 هزار و 849 ولادت مربوط به پسران و 715 هزار و 985 واقعه ولادت مربوط به دختران بوده است.

مدیر کل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال در مورد آمار وفات در سال 92 نیز گفت: در این سال 372 هزار و 897 واقعه فوت به ثبت رسیده که نرخ حاصل از ثبت فوت در کشور 4.8 در مقابل هر هزار نفر به دست آمده است.

محزون تاکید کرد: آمارهای به دست آمده نشان می دهد 285 هزار و 811 نفر در مناطق شهری و 87 هزار و 86 مورد نیز در مناطق روستایی فوت شده اند که از این تعداد 209 هزار و 955 مورد مرگ و 162 هزار و 942 نفر نیز زن بوده اند.

به گفته وی استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گیلان به ترتیب با 6.7، 6.4 و 6.2 در هزار بیشترین و استان های البرز، کرمان و بوشهر به ترتیب با 3.5، 3.8 و 3.9 در هزار کمترین نرخ ثبت را به خود اختصاص داده اند و در مجموع در مقابل هر 100 فوت ثبت شده زنان 128.9 مورد فوت مردان به ثبت رسیده است.

مدیر کل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: در هر ماه به طور متوسط 31 هزار و 75 واقعه، در هر شبانه روز هزار و 22 واقعه و در هر ساعت نیز 34 واقعه فوت به ثبت رسیده است.

بیشترین علت فوت

به گفته محزون تاکید کرد: بیشترین علت فوت مربوط به بیماری های قلبی و عروقی با 38.3، سرطان و تومور با 9.3، حوادث غیرعمدی با 7.3 و بیماری های دستگاههای تنفسی با 6.2 بوده است.

وی در مورد آمار ازدواج در سال 92 نیز گفت: در این سال 774 هزار و 513 مورد ازدواج به ثبت رسیده که نرخ ثبت ازدواج 10.1 در هزار به دست آمده است و همچنین استان های اردبیل، کردستان و خراسان شمالی به ترتیب با 13.6، 13.2 و 13.2 در هزار بیشترین نرخ ثبت ازدواج و استان های تهران، البرز و کرمان با 7.5، 7.6 و 7.8 در هزار کمترین نرخ ثبت ازدواج را به خود اختصاص داده اند.

مدیر کل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: بیشترین ازدواج ثبت شده مردان در گروه سنی 25 تا 29 سال با رقم 284 هزار و 624 نفر و همچنین زنان در گروه سنی 20 تا 24 سال با رقم 252 هزار و 586 نفر بوده است و در نهایت بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به گروه سنی مردان 20 تا 24 سال با زنان 15 تا 19 سال با فراوانی 129 هزار و 780 واقعه ازدواج می باشد.

محزون گفت: در هر ماه به طور متوسط 64 هزار و 543 ازدواج، در هر شبانه روز 2 هزار و 123 ازدواج و در هر ساعت نیز 88 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 155 هزار و 369 واقعه طلاق به ثبت رسیده است، گفت: نرخ خام آمار ثبت طلاق در کشور 2 در هزار بوده است.

مدیر کل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه در سال 92 نسبت به سال گذشته آن تغییرات ازدواج 6.7 درصد کاهش داشته است تصریح کرد: این مورد در مناطق شهری 2.2 درصد کاهش و در مناطق روستایی 26.9 درصد کاهش داشته است.

افزایش 5.2 درصد طلاق در مناطق شهری

محزون با اشاره به اینکه در سال 92 میزان طلاق ها 3.4 درصد نسبت به سال قبل آن از افزایش برخوردار بوده است که این افزایش در مناطق شهری 5.2 درصد بوده است در حالیکه طلاق در مناطق روستایی 15.8 درصد کاهش داشته است.

به گفته وی در هر ماه به طور متوسط 12 هزار و 947 واقعه طلاق، در هر شبانه روز 426 واقعه و در هر ساعت نیز 18 واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

محزون تاکید کرد: بر اساس آمارهای موجود 14.2 درصد طلاق ها مربوط به سال اول زندگی و حدود 50 درصد طلاق ها نیز مربوط به 5 سال اول زندگی است.

وی تاکید کرد: استان های خراسان رضوی، گیلان و کردستان بیشترین ثبت طلاق و استان های سیستان و بلوچستان، ایلام و یزد نیز کمترین نرخ ثبت طلاق را به خود اختصاص داده اند و همچنین گروه مردان و زنان 25 تا 29 سال بیشترین ثبت طلاق را به خود اختصاص داده اند.

مدیر کل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال اظهار داشت: در سال 92 به طور متوسط در ازای هر 5 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده به طوری که در مقابل هر صد ازدواج 20.1 طلاق ثبت شده است این در حالی است که در مقابل هر صد ازدواج در سال قبل آن 18 طلاق ثبت شده بود.

محزون به شاخص ازدواج به طلاق نیز اشاره کرد و گفت: در کل کشور این شاخص متفاوت است به طوری که استان های البرز از هر 3 ازدواج یک طلاق، تهران از هر 3.2 ازدواج یک طلاق و گیلان نیز از هر 3.9 ازدواج نیز یک طلاق را داشته اند و در مقابل آن در استان های سیستان و بلوچستان از هر 13 ازدواج یک طلاق، ایلام از هر 11 ازدواج یک طلاق و خراسان جنوبی نیز از هر 9 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است.

وی در خصوص تغییر ثبت نشانی نیز گفت: در سال گذشته یک میلیون و 440 هزار و 775 مورد تغییر ثبت نشانی داشته ایم که استان های تهران، البرز و اصفهان بیشترین تغییر نشانی از جهت ورود به استان و همچنین استان های تهران، البرز و خوزستان بیشترین تغییر نشانی از جهت خروج از استان و در نهایت استان های تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین تغییر نشانی از جهت جابه جایی در خود استان را داشته اند.

فراوانی نام های ثبت شده دختران و پسران

محزون به فراوانی نام های ثبت شده دختران و پسران در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اسامی فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، یسنا و زینب 5 اسم برتر دختران و همچنین امیرعلی، امیرحسین، ابوالفضل، محمد طاها و محمد علی 5 اسم برتر پسران را به خود اختصاص داده اند.

مدیر کل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال در مورد جوانانی که ازدواج نکرده اند نیز گفت: 86 درصد ازدواج مردان در سن 20 تا 34 سالگی ثبت می شود و زنان 18 تا 29 سال نیز 85 درصد آمار ثبت ازدواج را به خود اختصاص داده اند.

به گفته وی جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند و ازدواج نکرده اند 11 میلیون و 200 هزار نفر هستند.

محزون در مورد ازدواج هایی که سن زنان بیشتر از مردان است نیز اظهار داشت: 10.5 درصد کل ازدواج های ثبت شده سن زنان بیشتر از مردان بوده است که این آمار نسبت به سالهای قبل افزایشی نداشته است. همچنین در 3.6 درصد ازدواج های ثبت شده زنان یک سال بزرگتر، 2 درصد 2 سال بزرگتر و 1.6 درصد 3 سال بزرگتر از پسران بوده اند و در مقابل 11.9 درصد ازدواج های به ثبت رسیده زن و مرد همسن هم بوده اند و در مجموع 89.5 درصد ازدواج ها زوج همسن و یا بزرگتر از زوجه بوده است.