با توجه به آب و هوا و وجود منبع های بزرگ نفتی معروف ترین عایق های رطوبتی ایزوگام، آسفالت و قیر به شمار می روند. که اما امروزه به جای استفاده از قیرگونی و آسفالت بیشتر از عایق های پیش ساخته(ایزوگام ) استفاده می کنند.


این نوع از عایق های رطوبتی معمولا در ضخامتهایی به اندازه ی 2،3و4 میلیمتر و گاهی اوقات حتی5 میلی متر بسته به سفارش مشتری ساخته می شود.


کلماتBPP_پلی استر نبافته_تیشو سوزنی_BOF مواردی هستند که در ایزوگام بکار می رود.


انواع قیری که در کشور وجود دارد دو دسته است:


1-اولین دسته قیر های جامدی هستند که علامت اختصاری آنها A.c می باشد و به طور مستقیم از تقطیر نفت خام بدست می آید.


2-دومین دسته هم قبر جامد اکسیده شده که باعلامت اختصاری R که نشان از انطاف پذیری قیر می باشد نامگذاری شده است.


منبع : خرید ایزوگام