پرتو لیزر یک ستون از شدت نور بسیار بالا، از یک طول موج واحد، و یا رنگ است. در مورد یک لیزر CO2 معمولی، که طول موج در بخش مادون قرمز از طیف نور است، بنابراین آن را نامرئی برای چشم انسان است. پرتو تنها 3/4 از یک اینچ قطر دارد به عنوان آن را از تشدید لیزر، که ایجاد پرتو، از طریق مسیر پرتو دستگاه سفر. این ممکن است در جهات مختلف توسط تعدادی از آینه، و یا "با گوشه های گرد پرتو" منعکس شده، قبل از آن است که در نهایت بر روی بشقاب متمرکز شده است. پرتو لیزر متمرکز می رود از طریق مته سوراخ از حق نازل قبل از آن بازدید صفحه. همچنین جریان از طریق که با مته سوراخ نازل گاز فشرده است، مثل اکسیژن یا نیتروژن.


تمرکز پرتو لیزر را می توان با یک لنز خاص انجام می شود، و یا از طریق یک آینه مقعر، و این می گیرد در سر برش لیزری. پرتو است که باید دقیقا متمرکز به طوری که به شکل نقطه تمرکز و تراکم انرژی در آن نقطه هستند کاملا گرد و سازگار باشد، و محور در نازل. با تمرکز پرتو بزرگ را به یک اشاره کردن تک، چگالی حرارت در آن نقطه شدید است. در مورد استفاده از یک ذره بین برای تمرکز اشعه خورشید بر روی یک برگ، و چگونه است که می تواند آتش شروع فکر می کنم. در حال حاضر در مورد تمرکز 6 KWatts از انرژی را به یک نقطه واحد فکر می کنم، و شما می توانید تصور کنید که چگونه گرم آن نقطه خواهد شد.


نتایج چگالی توان بالا در گرم شدن سریع، ذوب و تبخیر جزئی یا کامل از مواد. هنگامی که برش فولاد، گرما از پرتو لیزر به اندازه کافی برای شروع یک نمونه "اکسی سوخت" فرایند سوزاندن است، و گاز برش لیزری خواهد بود اکسیژن خالص، درست مثل یک مشعل اکسی سوخت. هنگامی که برش فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم، پرتو لیزر به سادگی ذوب مواد و نیتروژن با فشار بالا استفاده می شود این است که ضربه فلز مذاب به خارج از بریدگی.


در یک برش لیزر CNC، سر برش لیزر است که بیش از ورق های فلزی در شکل قسمت مورد نظر منتقل، و در نتیجه برش قسمت از صفحه. یک سیستم کنترل ارتفاع خازنی حفظ یک فاصله بسیار دقیق بین پایان نازل و صفحه است که در حال کاهش دهد. این فاصله مهم است، زیرا آن را تعیین که در آن نقطه کانونی نسبت به سطح پلیت است. کیفیت برش را می توان با بالا بردن یا پایین آوردن نقطه کانونی از درست بالای سطح پلیت، در سطح، و یا درست در زیر سطح است.


بسیاری از، بسیاری از پارامترهای دیگر که کیفیت برش تاثیر می گذارد نیز وجود دارد، اما زمانی که همه به درستی کنترل، برش لیزری یک فرایند برش ثبات، قابل اعتماد و بسیار دقیق است.